Вірусні гепатити В та С як загроза громадському здоров’ю — ІНФОБУКЛЕТ

«Вірусні гепатити В та С як загроза громадському здоров’ю» — інформаційний буклет, який створили Центр громадського здоров’я України разом з міжнародною гуманітарною організацією «Лікарі без кордонів/Médecins Sans Frontières».

Самостійно ознайомитися з буклетом: Інформаційний буклет. Вірусні гепатити В та С як загроза громадському здоров’ю. 2020

Вірусні гепатити (ВГ) через широку розповсюдженість, особливості шляхів передачі, труднощі діагностування, розвиток серйозних ускладнень хвороби, обмежений доступ до лікування, а також низький рівень усвідомленої поінформованості загального населення та медичних працівників є значним тягарем для системи охорони здоров’я.


Серед вірусних гепатитів найбільшу проблему представляють вірусні гепатити В (ВГВ) та С (ВГС), які призводять до 96% всіх смертей, пов’язаних з ВГ.


Хвороби, зумовлені хронічними ВГ, а саме цироз печінки та первинний рак печінки (гепатоцелюлярна карцинома) є значним тягарем для системи охорони здоров’я, оскільки призводять до інвалідності, скорочення тривалості та якості життя працездатного населення та передчасної смертності. Зокрема, за оцінками, близько 57% випадків цирозу печінки та 78% випадків первинного раку печінки зумовлені впливом ВГВ та ВГС.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 2015 році 1,34 млн осіб померло від ВГ, що є більшим, ніж кількість померлих від туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.

Вірусні гепатити

Незважаючи на широке поширення ВГ, доступ до їх діагностики та лікування залишається незадовільним – лише 9% осіб з хронічним ВГВ та 20% осіб з хронічним ВГС у світі знають про свій діагноз. З них – лише 8% осіб з хронічним ВГВ та 7,4% осіб з хронічним ВГС відповідно отримують доступ до лікування. Попри те, що на сьогодні у світі існують ефективні препарати прямої противірусної дії (ПППД) для лікування ВГС та ефективні лікарські засоби проти ВГВ (при хронічному гепатиті В лікування противірусними препаратами – нуклезидними аналогами – призначаються практично пожиттєво).

З метою вирішення проблем, пов’язаних з ВГ, ВООЗ розробила Глобальну Стратегію сектору охорони здоров’я по вірусному гепатиту на 2016-2021 роки – «На шляху до ліквідації вірусних гепатитів», в якій було встановлено ключові цілі до 2020 та 2030 років:

  • скорочення нових випадків хронічного гепатиту В та С на 30% до 2020 року та на 90% до 2030 року;
  • скорочення кількості смертей на 10% та 65% у 2020 та у 2030 році відповідно.

Вірусні гепатити

Приєднання України до Глобальної стратегії елімінації ВГ є надзвичайно актуальним. За оцінками національних експертів в Україні 5% (2 107 660) осіб інфіковані гепатитом С, з яких у 3,6% (1 517 515) осіб хронічний гепатит С. Водночас під медичним наглядом станом на початок 2019 року перебуває тільки 5,4% (82 654) осіб відносно оціночної кількості осіб. Щодо гепатиту В, згідно з оцінками експертів, в Україні інфіковано 1,5% (632 298) осіб, з яких лише 3,7% (23 687) осіб станом на початок 2019 року перебувають під медичним наглядом.

Вірусні гепатити

(Зі сторінок «Вірусні гепатити В та С як загроза громадському здоров’ю»)
Житомирський обласний центр громадського здоров’я.