Результати дослідження «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин» - Житомирський обласний центр громадського здоров'я

З 1995 рокуУкраїна бере участь у міжнародному дослідницькому проекті «Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин» (ESPAD: TheEuropeanSchoolSurvey Project onAlcoholandOtherDrugs).Цільовою групою міжнародного дослідження ESPAD є учні одного року народження, яким протягом року чергової хвилі опитування виповнилося або має виповнитися 16 років. У 2019 році цільовою групою стали учні 2003 року народження – на період проведення анкетування їм було 15-16 років. Опитування 2019 року в Україні проведено у 260 навчальних закладах, загальна кількість опитаних визначеної вікової групи складає 8509 учнів/студентів віком 14-17 років у 24 областях України та м. Києві.Соціологічні опитування є практично єдиним джерелом такої інформації, що дає можливості виміру кількісних характеристик вживання тютюну, алкоголю та інших психоактивних речовин, оскільки жодні статистичні показники не відображають поведінкових практик будь-яких груп населення.

Доступність сигарет

За даними опитування 2019 року 43,8% респондентів вважають, що для них буде достатньо легко придбати сигарети. Цей показник є вищим для осіб 2001/2000 р.н. (53,1%) і зменшується разом із віком опитаного – для респондентів 2004 р.н. він становить 34,7%. Водночас хлопці всіх вікових груп частіше за дівчат вважають, що з легкістю зможуть придбати сигарети, якщо забажають. Так, у респондентів 2000/2001 р.н. цей показник становить 59,5% для хлопців і 47,6% для дівчат. У опитаних 2004 р.н. – 37,8% для хлопців і 31,7% для дівчат.

Сприйняття ризиків тютюнокуріння

Варто зазначити, що українські підлітки загалом добре поінформовані про наявність ризиків для здоров’я від вживання тютюнової продукції. Так лише 8,2% респондентів зазначили, що за умови куріння сигарет час від часу («іноді») відсутній будь-який ризик фізичної або іншої шкоди здоров’ю. Більше чверті дотримуються думки, що ризик є слабким (28,1%), ще 37,1% – що ризик є помірним. Кожний шостий (17,1%) респондент вважає, що особи, які іноді курять сигарети, сильно ризикують отримати негативні наслідки для здоров’я.Водночас, вік респондента не має значного впливу, на його думку. Дівчата дещо більше за хлопців схвильовані можливими наслідками нерегулярного куріння.

Що стосується питань ризиків для здоров’я за умови інтенсивного куріння (однієї або більше пачок сигарет на день), то думки респондентів відрізняються. Більше половини опитаних (59,7%) вважають, що таке вживання тютюнової продукції протягом дня створює серйозні загрози для здоров’я, 21,2% респондентів вважають, що такий ризик є помірним, 5,3% – що він є слабким, а 4,5% – що він відсутній взагалі.Характерним є те, що оцінка ризиків для здоров’я за умови щоденного куріння значної кількості сигарет практично не залежить від віку респондента, а дівчата більше за хлопців схиляються до думки, що таке куріння матиме значні негативні наслідки для здоров’я людини.

Учні ЗПТО, які більше за інших опитаних схильні до цієї шкідливої звички, є найменш обізнаними щодо ризиків від куріння – про відсутність наслідків вживання тютюнової продукції повідомили 7,6% респондентів.

Важливим також є те, що простежується чітка залежність між оцінками респондентів ризиків для здоров’я і типом населеного пункту, у якому вони проживають.

Серед нових практик, на які необхідно звертати увагу дослідників, – це куріння електронних сигарет. Під час опитування підлітків у 2019 році їм було поставлено запитання щодо ризиків куріння електронних сигарет, а саме щодо ризиків, пов’язаних зі спробами курити електронні сигарети 1 чи 2 рази. Більшість підлітків вважає, що від таких спроб ризики для здоров’я є відсутніми (33,1%) або слабкими (37%) – про це сукупно зазначили 70,1% респондентів

Куріння протягом останніх 30 днів

Не курили взагалі протягом останніх 30 днів 78,2% опитаних респондентів. Варто зазначити, що відсоток тих, хто взагалі не курив, вищий серед дівчат, ніж серед хлопців – 81,7% та 74,4% відповідно. Серед тих, хто хоча б 1 раз курив за останні 30 днів, 6,1% курили менше, ніж одну сигарету на тиждень, 3% – менше, ніж одну сигарету на день, 7,4% – 1-5 сигарет на день, 4,7% – 6-10 сигарет на день, 2,5% – 11-20 сигарет на день, 2% – більше ніж 20 сигарет на день. Також слід зазначити, що, незважаючи на рік народження, частка тих, хто хоча б раз курив сигарети за останні 30 днів, є вищою серед хлопцівВік першої спроби куріння та куріння щодня.

Згідно з даними, отриманими під час дослідження, вік першої спроби куріння становить 14 років для кожного восьмого підлітка (12,1%). Проте необхідно наголосити на тому, що перша спроба сигарет у віці 9 років і молодше мала місце у кожного десятого (10,2%) опитаного респондента.

8,6% респондентів зазначили, що спробували курити у віці 15 років, та 7,3% респондентів вперше закурили у віці 13 років.

Варто зазначити, що різниця у першій спробі куріння між дівчатами та хлопцями не є великою та не залежить від віку, тобто і хлопці, і дівчата починають курити у приблизно однаковому віці.

Слід зазначити, що майже кожна п’ята дівчина та кожний п’ятий хлопець 2001/2000 р.н. почали курити у віці 16 років або старшеСлід зазначити, що щоденно курив (-ла) сигарети майже кожен п’ятий респондент – 19,6%.

Звичка курити щодня починає формуватися з 14 років та посилюється зі збільшенням віку. Також слід зазначити, що хлопці є більш схильними до формування звички курити щодня, ніж дівчата.

Досвід куріння електронних сигарет та кальяну.

Електронні сигарети та їх різновиди стають все більш популярними серед молоді, про що свідчать отримані результати, які демонструють, що половина опитаних (50,5%) хоча б один раз у житті мали досвід куріння електронних сигарет.

Проте цей вид куріння не викликає повний перехід від куріння звичайних сигарет до електронних. 15,3% опитаної молоді курили хоча б один раз електронну сигарету протягом останніх 12 місяців. 11,7% респондентів курили електронну сигарету хоча б один раз протягом останніх 30 днів. Проте частка тих, хто мав досвід куріння електронних сигарет, але більше ніж 12 місяців тому, складає 23,5%, що дає змогу зробити припущення, що молодь розглядає куріння електронних сигарет не як основний вид куріння. Такий високий рівень досвіду куріння можна пояснити цікавістю до даного виду куріння.Досвід куріння електронних сигарет є вищим серед респондентів, які навчаються у ЗПТО та у ЗФПО, а також у містах та обласних центрах.

Згідно з даними, отриманими під час дослідження, досвід куріння електронних сигарет протягом останніх 30 днів є у кожного п’ятого (19,2%) респондента. Проте варто зазначити, що поширеність куріння електронних сигарет була значно вищою серед хлопців, ніж серед дівчат. Так досвід куріння електронних сигарет, але рідше ніж раз на тиждень мали 14,8% хлопців та 10,3% дівчат. Курили електронні сигарети щонайменше раз на тиждень 6% хлопців і 2,6% дівчат. Курили електронні сигарети практично щодня 3,7% хлопців та 1,3% дівчат.Згідно з даними дослідження кожен шостий респондент (16,1%) вперше спробував курити електронні сигарети у віці 14 років (16,1%), для 12,5% опитуваних віком першої спроби електронних сигаретбув вік 15 років, а для практично для кожного десятого (8,8%) – цей вік становив 13 років. Вік першої спроби куріння електронних сигарет збільшується пропорційно зі збільшенням віку респондентів.

За даними дослідження респонденти відмічали, що щоденно курили електронні сигарети у віці 15-ти років – 3%, 14-ти років – 2,9% та 16-ти років або старше – 2,3%.

Варто зазначити, що перше вживання електронних сигарет у ЗПТО та у ЗФПО серед респондентів 15-ти та 16-ти або старше років є значно вищим у порівнянні з учнями ЗЗСО.За даними дослідження кожен четвертий респондент (24,7%) час від часу вживав тютюнові вироби протягом першого використання електронних сигарет.

5,2% опитаних регулярно вживали тютюнові вироби, коли вперше спробували електронні сигарети.

Вживання кальяну, нюхального, жувального тютюну та користування пристроями для нагрівання тютюну

Вживання кальяну, нюхального, жувального тютюну та користування пристроями для нагрівання тютюну не є настільки ж поширеними як куріння звичайних сигарет, але отримані дані демонструють певний рівень поширення даних видів вживання тютюну серед підлітків.

Куріння кальяну є найбільш поширеним серед молодих людей. Частка респондентів, які коли-небудь вживали кальян, становить 32,2%. Зі збільшенням віку респондентів збільшується рівень поширеності вживання кальянів, так 22,2% респондентів 2004 р.н. мають досвід вживання кальяну, тоді як як досвід вживання кальяну серед респондентів 2000/2001 р.н. становить вже 43,6% (див. рис. 2.9).

Вживання кальяну серед дівчат є дещо популярнішим, ніж серед хлопців – відповідно, 33,8% та 30,5%.Вживання нюхального або жувального тютюну не є поширеним серед учнівської молоді, і досвід вживання становить 6,3%. Про досвід використання пристроїв для нагрівання тютюну повідомили 7,4% усіх респондентів.

Варто зазначити, що куріння кальянів є більш поширеним серед учнів/студентів ЗПТО та ЗФПО. Через різноманітність розважальних закладів вживання кальянів є більш розповсюдженим у містах та обласних центрах порівняно з сільською місцевістю.

Використання пристроїв для нагрівання тютюну в обласних центрах у 6 разів більше, ніж у селах, та у 3 рази більше, ніж у інших містах, що може пояснюватись більшою доступністю нових видів вживання тютюну в містах

Ключові результати

  • Зберігається зниження тенденції поширення куріння серед учнівської молоді.
  • Половина опитаних респондентів (50,5%) мають досвід куріння хоча б один раз у житті.
  • Кожен десятий підліток (10,2%) має досвід вперше викуреної сигарети у віці 9 років або молодше.
  • Куріння сигарет залишається поширенішим серед учнів/студентів ЗПТО та ЗФПО.
  • Кожен п’ятий респондент (19,6%) має сформовану звичку куріння сигарет щодня. • Вживання інших видів тютюнової продукції є значно нижчим, ніж куріння сигарет. • Досвід куріння кальянів є вищим серед дівчат, ніж серед хлопців.
  • Незважаючи на те, що пристрої для нагрівання табаку з’явились на українському ринку тютюнових засобів нещодавно, частка учнівської молоді, яка має досвід вживання, є досить значною – 7,4%.